Oficiul Starii Civile la Chisinau

 

ЗАГС Сектора Чентру
Муниципия Кишинэу
OFICIUL STARII CIVILE PRETURA SECTORUL CENTRU
MD-2009,
мун.Кишинэу, ул.А.Матеевич, 25
тел:(3732)72-70-95, 73-14-48
ЗАГС Муниципия Кишинэу
OFICIUL STARII CIVILE PRIMARIEI mun.CHISINAU
MD-2009,
мун.Кишинэу, ул.А.Матеевич, 74
тел: (373-2) 27-87-25,
23-84-79
ЗАГС Муниципия Кишинэу MD-2000,
мун.Кишинэу, ул.Мария Чиботари, 1
тел:(373-2) 23-89-18, 23-89-19
ЗАГС Сектора Рышкань
Муниципия Кишинэу
OFICIUL STARII CIVILE PRETURA SECTORUL RISCANI
MD-2068,
мун.Кишинэу, ул.Мирон Костин, 7 B
тел:(373-2) 49-75-29, 49-75-23
ЗАГС Сектора Чокана
Муниципия Кишинэу
OFICIUL STARII CIVILE PRETURA SECTORUL CIOCANA
MD-2044,
мун.Кишинэу, ул.Мария Дрэган, 2/1
тел:
ЗАГС Сектора Ботаника
Муниципия Кишинэу
OFICIUL STARII CIVILE SECTORUL BOTANICA
MD-2060,
мун.Кишинэу, бул.Дачия, 37
тел:(373-2) 76-64-78, 77-44-23
ЗАГС Сектора Буюкань
Муниципия Кишинэу
OFICIUL STARII CIVILE PRETURA SECTORUL BUIUCANI
MD-2012,
мун.Кишинэу, ул.Колумна, 129
тел:(373-2) 24-78-35